Je zou deze vraag kunnen stellen: hoe denkt God over ons?

Laten we kijken hoe God over ons denkt en welke maatstaven Hij hanteert:

 • Al ver voor je geboorte kende God je en had Hij al een plan met je leven. Een goed plan.
 • Omdat God je geschapen heeft ben je enorm kostbaar voor Hem. Je bent geschapen naar zijn evenbeeld.
 • Hij heeft de hoogste prijs voor je betaald zodat je niet verloren gaat.
 • Als je bent wedergeboren woont Zijn Geest in je. God wil graag een intieme relatie met je onderhouden zodat je altijd in verbondenheid met Hem leeft. 
 • God stelt je gezelschap zo op prijs dat Hij je als gelovige heeft bestemd om eeuwig bij hem te mogen zijn, zodat Hij langdurig van je kan genieten. 
 • God heeft je lief met eeuwige liefde. 

De bijbel is ook heel duidelijk wie wij zijn in Christus. 

Enkele Bijbelteksten die wij als mens moeten koesteren zijn:

 • Ik ben door God uitgekozen, heilig en zeer geliefd (Kol.3:12, Tess. 1:4)
 • Ik ben een burger van een rijk in de hemelen (Fil. 3:20)
 • Ik ben een deel van Christus’ lichaam (1Kor.12:27)
 • Ik ben een erfgenaam van God, omdat ik zijn zoon/dochter ben (Gal.4:6,7)
 • Ik ben een heilige (1Kor. 1:2, Efz.1:1)
 • Ik ben een kanaal van Christus’ leven (Joh. 15:5)
 • Ik ben een kind van God (Joh. 1:12)
 • Ik ben een vriend van Jezus (Joh.15:15)
 • Ik ben gekocht en betaald (1 Kor.6:20)
 • Ik ben geschapen om goede werken te doen (Efez.2:10)
 • Ik ben het zout van de aarde (Matt.5:13)
 • Ik ben meer dan overwinnaar (Rom.8:37)
 • Ik ben niet de grote ‘Ik ben’ maar door de genade van God, ben ik wat ik ben (1Kor.15:10)
 • Ik ben uit God geboren en de boze kan mij niet raken (1Joh.5:18)
 • Ik ben uitgekozen om vrucht te dragen (Joh.15:16)
 • Ik ben verborgen met Christus in God (Kol.3:3)
 • Ik heb toegang tot Vader (Efez. 2:18)
 • Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft (Fil.4:13)
 • Ik ben lid van een uitgekozen geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, een volk dat Gods eigendom is (1Petr.2:9)
 • Ik ben het licht van de wereld (Matt. 5:14)
 • Ik ben vrij gemaakt van de wet van de zonde (Rom.8:2)

Leave a Reply