Echte liefde
Jullie liefde moet écht zijn. Heb dus een hekel aan het kwaad en doe je best om te doen wat goed is. Houd als broeders en zusters van elkaar. Laat elkaar zien dat je respect voor elkaar hebt. Wees daarin een voorbeeld voor elkaar.’Word niet lui in het dienen van de Heer, maar dien Hem vol vuur.’
‭‭ROMEINEN‬ ‭12:9-11BB
We leven alweer in de maand april van het jaar 2022. De maand waar velen naar uitkijken, want de lente is weer begonnen. Ik zag laatst in het nieuws hoe blij de koeien waren dat ze weer naar buiten mochten. Een nieuw seizoen is dus aangebroken. Het is ook de maand waar overal in de hele wereld wordt stilgestaan bij het lijden, sterven en opstanding van de Here Jezus.Waarom is dit zo belangrijk? Er is maar een antwoordt namelijk; Echte liefde. Echte liefde is onvoorwaardelijk zoals God ons liefheeft. Hij heeft Zijn enig geboren Zoon aan ons gegeven om ons te redden, zodat wij eeuwig leven verkrijgen.Prijs de Heer!
De apostel Paulus bemoedigt ons in Romeinen 12 vers 9 en 10 dat wij elkaar ook moet liefhebben. Wij moeten daarin niet passief zijn. 
Wie God liefheeft moet ook zijn broeder liefhebben 1 Joh 4:21Het enige wat mij moeten doen is geloven en Hem dienen. De Here Jezus leerde Zijn discipelen over Zijn wederkomst en beloning voor degenen die zich inzetten voor Hem Lees Mattheus 25:31-46. Zij moesten mensen bezoeken die ziek zijn, kleden die naakt zijn, voeden die honger hebben, drinken geven die dorst hebben en huisvesten die geen onderdak hebben. Dat is Echte Liefde.
Kom in beweging en laat je niet afleiden of ontmoedigen door je omstandigheden.
Blijf liefhebben, we hebben elkaar nodig.


Liefde voor God, Passie voor mensen
Pastor Lucien Sweet

Unity in Christ Rotterdam

Leave a Reply