Act to Impact!

‘Ik ben wel een vrij mens, maar toch heb ik jullie allemaal als een slaaf gediend. Zo hoopte ik zoveel mogelijk mensen voor Christus te winnen.’

1 KORINTIËRS 9:19 BB

Wij staan aan het begin van een nieuw jaar met vele uitdagingen, maar ook vele onzekerheden en vragen. Wat zal het jaar ons brengen? Zullen wij weer kunnen plannen om te doen wat we willen? Zullen wij dus weer vrij zijn?

De apostel Paulus schrijft hier dat hij een vrij mens is. Hij voelt zich niet gebonden. Niet dat hij het makkelijk heeft, maar het gaat om een beslissing die hij heeft genomen.

Hij heeft besloten om te DIENEN, waardoor hij anderen kan beïnvloeden. Het dienen van God dat wil zeggen; Zijn wil doen, wandelen met Hem en een heilig leven leiden. 

Daarnaast heeft hij besloten ondanks tegenstand zich te bekommeren over mensen, door ze te winnen voor Christus.

Uw beslissing kan dus ervoor zorgen dat u uit de verdrukking komt. 

Het jaar 2022 zal als nooit tevoren een jaar zijn voor de oogst. Mensen snakken naar zekerheid, rust, vrede en blijdschap. Door u dienstbaar op te stellen zullen ze weten dat Jezus die kan geven.

U bent geroepen om te beïnvloeden. Laat het nu werkelijkheid worden, nu het de juiste tijd daarvoor is. Zet u in om familieleden, vrienden, kennissen, collega’s en iedereen die u tegen komt te dienen en liefde geven, waardoor hun leven totaal verandert van geen uitzicht naar hoop.

Ik wens u allen een dienend, vruchtbaar 2022 toe!

Dienen om te beïnvloeden!!!

Psr. Lucien Sweet

Leave a Reply