Welkom bij Unity In Christ Rotterdam!

Love God Love people

 

Wij zijn Één familie!

One body one family

Samenkomsten

Wij hebben wekelijks vaste samenkomsten:

Super Sunday

Tijd: 11:00u - 13:00u
Adres: Cornelis Danckertsstraat 36
3067 XG Rotterdam

Power Friday

Tijd: 19:00u - 20:00u
Online via MS Teams

Kids in Christ

Kinderdiensten (elke zondag)
Tijd: 12:00u - 13:00u
Adres: Cornelis Danckertsstraat 36

Teens in Christ

Tienerdiensten (om de ene zondag)
Tijd: 12:00u - 13:00u
Adres: Cornelis Danckertsstraat 36

Overige activiteiten

Houd voor de data onze agenda in de gaten.
- Alpha cursus
- Marriage Course (Echtparen avonden)
- Sisters in Christ (Vrouwendiensten)
- Men in Christ (Mannendiensten)
- Youth in Christ (Jongerengroep 15 t/m 25 jaar)
- Senioren in Christ (Senioren vrouwengroep v.a. 50 jaar)
Adres: Vondelweg 87
3031 PT Rotterdam

Kom langs & doe mee!

Wie is Unity in Christ

Wij zijn een gemeenschap waar liefde, vriendelijkheid en eenheid belangrijke eigenschappen zijn.

Wij brengen mensen het goede nieuws en maken ze tot volwaardige discipelen van Jezus Christus.

Unity in Christ visie

Unity in Christ Rotterdam is een kerkgenootschap in Rotterdam, waar Jezus Christus centraal staat. Liefde, eenheid en vrede zijn fundamentele elementen onder de gelovigen. Onze slogan is liefde voor God; passie voor mensen. Elke week hebben we samenkomsten met lofprijs, aanbidding, prediking, gebed, maar ook fellowship, ondersteuning en tijd voor elkaar.
Rotterdam for Jesus!

Kernwaarden UiC:

  • Liefde
  • Vrede
  • Vriendelijkheid
  • Eenheid

Unity in Christ missie

Onze missie is het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus in Rotterdam, en het opbouwen van gelovigen tot volwaardige discipelen van Hem.

Onze inspiratie:

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden wat ik u bevolen heb.

Mattheus 28:19

Over ons

Unity in Christ is een kerkgenootschap in Rotterdam met een liefde voor God en passie voor mensen. Bij ons staat Jezus altijd centraal. Liefde, eenheid en vrede zijn fundamentele elementen in de gemeente. Mensen met allerlei problemen en noden komen en vinden rust. Wij zijn een familie die elkaar ondersteunt.

De Here Jezus zegt in Mattheus 11:28

Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven.

Onze inspiratie en gedrevenheid is vanuit het bijbel gedeelte Mattheus 22:37-39, waarin staat dat wij God lief moeten hebben met geheel ons hart en onze naaste als onszelf. Wij zijn een gemeente die steeds meer leert leven vanuit Gods genade en door de leiding van de heilige Geest.

De gemeenschap blijft groeien onder de gelovigen, waardoor wij kunnen getuigen van Jezus die levens verandert.

Voorgangers

Lucien en Trineta Sweet zijn het voorgangersechtpaar van de gemeente. Na jaren te hebben gediend als dienaar van Christus zijn ze in 2018 geroepen voor de bediening als voorganger.

Pastor Luciën is een man met een boodschap van liefde, vrede en vergeving. Hij heeft een passie voor mensen en gelooft dat God een plan heeft met iedereen.

Zijn vrouw heeft een hart voor de zwakkeren, vrouwen en echtparen die het niet meer zien zitten en hulp nodig hebben. Haar passie is om deze weer te begeleiden naar herstel, omdat ze gelooft dat er altijd herstel mogelijk is.

Ze zijn in 1995 getrouwd en zijn gezegend met twee zonen Joël en Raphaël.

Begin jaren 90 kwamen zij tot bekering in de gemeente “Eenheid in Christus in Suriname”. Ze zijn (op)gegroeid onder de bediening van Pastor Ronald en Celita Ronde, die hen tot vandaag nog steeds waarderen als hun kinderen door God gegeven. Zij geloven dat God ze geroepen heeft om de blijde boodschap te verkondingen, mensen te inspireren om een godvruchtig leven te leiden en de Here Jezus aan te nemen als verlosser en redder van hun leven. Er zijn veel mensen in de wereld die verloren dreigen te gaan of geen hoop meer hebben. Door hun liefde te geven en ze te accepteren zullen ze de liefde van Christus ervaren en God dienen.

Pijlers van de gemeente

In de gemeente zijn we dienstbaar op verschillende gebieden, die door de leden met passie en liefde voor God worden uitgevoerd:

  • His Glory

  • Community

  • Teaching & Coaching

De gelovigen brengen in de tegenwoordigheid van God en ze stimuleren te wandelen in Zijn heerlijkheid.

Fellowship activiteiten om elkaar op te bouwen en outreach activiteiten om behoeftigen te helpen op sociaal maatschappelijk vlak.

Opbouwen van gelovigen door middel van studies, preken, cursus.