Verdienen door te dienen.

Mensen zijn continu bezig met zoeken naar wat ze belangrijk vinden in het leven. Ze zijn dagelijks druk in de weer met van alles, maar krijgen niet altijd de juiste voldoening. Daarnaast zijn er allerhande verantwoordelijkheden dat alleen meer druk geeft. Door de pandemie en de lockdown hebben mensen de tijd gehad om over veel dingen na te denken. Wat is de waarde van hetgeen ik doe? Maakt het mij gelukkig…..?

In de Bijbel lezen we een verhaal dat een man rijk was en het toch belangrijk vond om zijn dienaren te vertrouwen. Hij gaf ze zijn bezit, een ieder naar wat zij aan konden. Degene die het bezit verdubbelde, noemde hij goede en trouwe dienaar. Hij was blij met hun, want ze hebben aan hem gedacht. Als rijke man zocht ook hij naar relaties en vond hij het geweldig dat ze aan hem hadden gedacht. Hij verdiende dus hun loyaliteit, omdat hij hun vertrouwde. Aan de andere kant zien we dat de trouwe dienaren ook gezegend werden, doordat ze hun heer trouw diende. Ze kregen van hem het bezit van de slechte dienaar en ze mochten ook naar het feest van hun heer. Dat hebben ze allemaal verdiend door te dienen.

Ik wil je oproepen om te gaan voor een totale verandering in je leven. Je kan het verschil maken om te dienen. Dienen heeft alles te maken met helpen en eren. Ga na in uw leven waar je mee bezig bent. Brengt hetgeen je doet je wel voldoening? Wat moet je loslaten? Uiteindelijk word je zonder dat je het door hebt, alleen maar gezegend.

Ga voor verandering; ga voor dienen.

Pastor Lucien R. Sweet.

Leave a Reply