Privacy Statement

Kerkgenootschap Unity in Christ Rotterdam, neemt de privacy van onze leden erg serieus en gaat hier dan ook zorgvuldig mee om. Dit zullen we doen volgens de richtlijnen van de wetbescherming persoonsgegevens.  In deze Privacy statement krijgt u informatie over hoe wij te werk gaan met persoonsgegevens, waarvoor we dit gebruiken, wat we doen bij verlies en andere informatie omtrent privacy in onze gemeente.

 1. Wie zijn wij?

Unity in Christ is een kerkgenootschap die actief is in Rotterdam. Onze visie is om als één gemeente het evangelie te verspreiden in geheel Rotterdam. Wij hebben dan ook elke week 2 vaste samenkomsten. Wij streven ernaar om samen als kerk een eenheid te vormen waarin we omzien naar elkaar. Wij zijn als gemeente dan ook verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van onze leden, zoals is aangegeven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Trineta Sweet is het hoofd van het secretariaat en coördineert alles omtrent privacygegevens van Unity in Christ. Zij is te bereiken via info@unityinchrist.nl

 1. Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Unity in Christ beheert persoonsgegevens van leden voor de registratie van onze gemeente. Deze persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren.  Deze persoonsgegevens zullen worden beheerd door het secretariaat van de gemeente. De persoonsgegevens die wij gebruiken zijn:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Burgerlijke staat
 • Gaven/talenten
 1. Voor welke doelen gebruiken wij persoonsgegevens?

Unity in Christ zal de persoonsgegevens gebruiken voor de registratie van onze gemeenteleden. Ook zullen we ze gebruiken om onze leden op de hoogte te houden.  Met deze gegevens kunnen wij ook kijken hoe we onze leden kunnen helpen om sterker te worden in het geloof, en te helpen met persoonlijke issues. Meer specifiek, je gegevens worden gebruikt om:

 • Het verzenden van maandinfo
 • U te kunnen bereiken indien nodig
 • U wijzigingen door te geven
 • U onze diensten te kunne verlenen
 • Bevorderen van geestelijke groei
 • Pastoraat te verlenen
 1. Hoe, en hoe lang slaan we persoonsgegevens op?

Alle gegevens die Unity in Christ verstrekt en beheert worden opgeslagen op het secretariaat. Het secretariaat is dan ook het kantoor waar we alle kerk gerelateerde gegevens bewaren. Deze persoonsgegevens worden met behulp van ledenformulieren opgeslagen. Het secretariaat van Unity in Christ zal ervoor zorgen dat deze ledenformulieren zorgvuldig in mappen worden bewaard. Het secretariaat bewaart persoonsgegevens van leden volgens de wettelijke bewaartermijnen van 2 jaar. Na die 2 jaar zullen wij als gemeente opnieuw de persoonsgegevens van de leden moeten verzamelen en daar toestemming om vragen. Als er voor die 2 jaar wijzigingen zijn binnen persoonsgegevens zullen die moeten worden ingediend. Opgeslagen formulieren met oude gegevens die niet meer van toepassing zijn, zullen dan ook worden vernietigd.

 1. Hoe beheren we persoonsgegevens?

U bent te allen tijde in staat om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, of te verwijderen. U heeft ook het recht om uw toestemming voor het beheren van gegevens in te trekken, of er bezwaar tegen te maken. Verder heeft u het recht tot gegevensoverdracht. Dit betekent dat u in staat bent om persoonsgegevens die wij van u hebben, naar u, of een andere organisatie in een bestand door te sturen.

Heeft u een verzoek tot inzage, wijzigingen of verwijdering van gegevens, intrek van toestemming, bezwaar voor beheren van gegevens, of gegevensoverdracht, meldt het ons via info@unityinchrist.nl.