Wanneer onze kinderen Gods doel en liefde begrijpen, zullen ze Hem liefhebben. Wanneer ze God liefhebben kunnen we ze geestelijk voeden met kennis van Gods woord.

Doordat ze groeien in kennis, zullen ze anderen willen bereiken met wat ze weten. Wanneer ze anderen bereiken zullen ze klaar staan voor hen met de liefde van Jezus. De leeftijdscategorie voor deze groep is 5 – 9 jaar.