Deze bediening richt zich op het organiseren van evangelisatiediensten, straatevangelisatie, sociale projecten (bazaar, ouderen, Suriname en Pakistan) en speciale evangelisatie-activiteiten voor ongelovigen.