Unitychrist is officieel een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een instelling die zich inzet voor het algemeen belang. Op deze pagina staan gegevens welke verplicht zijn te publiceren tbv deze status.